Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/11/2018
09/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot 1 : Techniciens EIB
Les techniciens EIB sont à maintenir en permanence sur site ou s'agit-il uniquement de les maintenir à disposition pour intervenir en cas de nécessité ?
09/11/2018
Les techniciens EIB doivent être disponibles pour intervenir en cas de nécessité.