Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
07/11/2018
09/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot 1 : batterie BAES Inotec
La batterie BAES Inotec figure dans la liste des consommables à charge du contractant lors des prestations de maintenance préventive et corrective et dans la liste estimative des fournitures et outillages. Faudra-t-il inclure la fourniture de ce matériel dans le forfait de la maintenance préventive?
09/11/2018
Oui. Les batteries BAES (bloc autonome éclairage de secours) et les batteries des centrales Inotec sont à la charge du contractant lors des prestations de maintenance préventive et corrective. Les batteries BAES figurent également dans la liste estimative des fournitures et outillages pour les prestations de travaux supplémentaires.