Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/11/2018
09/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot 2 : analyses d'eau potable
Des analyses d'eau potable microbiologie et recherche légionelles sont à effectuer dans le cadre de la maintenance préventive, si oui, à quelle fréquence et à combien points de puisage?
09/11/2018
Fréquence trimestrielle. Environ 30 points de puisage (douches, humidificateurs, tours de refroidissement…)