Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/11/2018
13/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Extincteurs à poudre
Quelle est la marque des extincteurs à poudre et le nom de l'entreprise qui les entretiennent actuellement ?
22/11/2018
La marque des extincteurs : ANAF, PI, MOBIAK, IBS, PASTOR, ALPI, ROT, STOLL.
13/11/2018
La marque des extincteurs : ANAF, PI, MOBIAK, IBS, PASTOR La maintenance des extincteurs fait partie des prestations du contrat de maintenance HVAC actuel dont la société A+P Kieffer Omnitec Sarl a la charge.