Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/11/2018
13/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Bouches et grilles de pulsion et extraction
Pouvez-vous donner le nombre approximatif des bouches et grilles de pulsion et extraction ?
13/11/2018
Les bâtiments K2 et K3 sont ventilés, le K1 est ventilé au niveau des sanitaires. Il y a une ou deux bouches/grilles par local.