Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Logistic support for the ESARDA Symposium 2019
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
13/11/2018
20/11/2018
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical specifications - Microphones and conference rooms
In Annex I to the service contract, Part 2 - Technical specifications, sub-category C2, you mention the following technical equipment: "microphones - one clipped for the speaker, fixed microphones for the panel (5) and moderator (1) room; mobile microphones - 4 for the audience at the plenary room and 2 at the breakout rooms shall be available as well as corresponding loudspeakers". Can you please confirm whether: a) each of the 7 conference rooms must be equipped with 1 clipped microphone for the speaker, 5 fixed microphones for a panel and 1 fixed microphone for a moderator? or b) Should only the plenary conference room be equipped with 1 clipped microphone for the speaker, 5 fixed microphones for a panel and 1 fixed microphone for a moderator? Can you also please confirm that conference rooms are allocated as follows: 1 plenary conference room for 300 participants + 6 meeting rooms for breakout sessions?
20/11/2018
Option a) is right, each room must be equipped with above mentioned microphones. On Monday there are 5 meeting rooms, on Tuesday, Wednesday and Thursday, there are 4 meeting rooms (including the plenary), on Friday there is one meeting room (Please refer to the published document “List of rooms booked at the Regina Palace – Stresa”).