Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Logistic support for the ESARDA Symposium 2019
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/11/2018
19/11/2018
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
ESARDA 2019
E' possibile avere la traduzione in Italiano di tutti i documenti presenti nella Libreria? Ad eccezione del Progetto di Contratto e della Dichiarazione sull'onore.
19/11/2018
I documenti richiesti sono stati tradotti e caricati sul sito eTendering.