Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Τίτλος:
Maintenance des installations et travaux électriques, HVAC et sanitaires dans le...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/10/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/11/2018
23/11/2018
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot 2- Formulaire 8 - partie 4 Liste estimative des matériaux
a) Équipement sanitaire Est-que le boiler de 5l et 15l sont en haute ou basse pression?
23/11/2018
Il nous faudrait le prix pour le boiler en haute et en basse pression dans les quantités suivantes: Boiler 5 litres : 25 basse pression 15 haute pression Boiler 15 litres : 5 basse pression 5 haute pression Le Formulaire 8 - Partie 4 - a été modifié en conséquence.