Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Translation Services Into Croatian, German, Irish, Polish, Romanian and Spanish
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/11/2018
30/11/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial and economic capacity
With "Minimum turnover or income: 50.000 EUR per calendar or financial year." do you mean 50.000 EUR in each of three years, mentioned in Annex VIII, in any of the three years or in the previous year.
30/11/2018
The deadline to submit questions ended on 28/11. Thus, your question will not be answered. The answers given to the questions submitted within the deadline are published and can be consulted.