Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Logistic support for the ESARDA Symposium 2019
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/11/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/12/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/11/2018
29/11/2018
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
AV and rooms
a) Should the digital recording on 14 May be provided in all of the rooms (Tiffany, Verdi, Azzurra) or just in the plenary room (Tiffany)? b) Could you confirm that room Verdi will be used as a single room and will not be divided into 3/4 rooms? c) Can you confirm that you do not need a slide centre?
29/11/2018
a) The digital recording should be only provided in the Tiffany plenary room. b) Room Verdi will most probably be divided into 2 rooms. This will be confirmed in February 2019 c) Please explain what you mean by “slide center”.