Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
European Training Programme in Entrepreneurship for Educators
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/12/2018
14/12/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
COSME countries
Section 1.4.2. 'Geographical scope of the tasks' in the tender specification document states that "The services to be delivered under this contract will cover all the countries participating in the COSME programme. In the research phase (Task 1), the collection of information will be also extended to exemplary practices existing in the U.S" please can you clarify: 1. is it a requirement of the tender for a full pilot to run in each COSME country? 2. If no to question 1 above, please can you clarify which specification activities/tasks must be performed in each COSME country? 3. Please can you provide a full list of these COSME countries?
14/12/2018
1. The tenderer must not run the pilot phase (testing) in all COSME countries (page 8). 2. The contractor is asked to review existing training programmes across Europe (COSME countries) and outside, particularly in the US, in order to create a training programme. The tenderer must select minimum 10 High Education Institutions for testing the training programme. The testing institutions will come from across COSME countries (p. 14 Geographical scope of the tasks). The testing institutions will be identified, within and/or outside the awarded consortium. (page 11 of ToR). In the offer, the tenderer must provide reasoning for selection of countries that corresponds to the methodology proposed (p.28). 3. http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en and http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/31602 (p. 14).