Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of Armoured Vehicles
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
03/01/2019
08/01/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Point 5.3.3 a. tender specifications.
Does an annual customer satisfaction survey, which is signed and stamped by each of our customers, serve as "client's reference letter"?
08/01/2019
Point 5.3.3 a. tender specifications. The client's reference should evidence the technical and professional capacity. A signed satisfaction survey should indicate the name of the respective client. It should indicate the date of performance of the contract and the subject of the contract. It should specify whether the services/supply have been carried out in a professional manner in compliance with the contractual terms.