Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of Armoured Vehicles
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/01/2019
16/01/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Origin of Goods
Could you please clarify the acceptable origin(s) of goods for this tender and provide the list of countries from which the armoured vehicles can originate.
16/01/2019
Requirements regarding the supplies will be disclosed in the technical specifications. In order to protect the confidential nature of information contained in the technical specifications (Part II of tender specifications), the contracting authority will disclose them only to the candidates selected at the end of the first stage.