Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
European Training Programme in Entrepreneurship for Educators
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/08/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/01/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/01/2019
11/01/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EN-Annex 2-Letter of submission of tender - Subcontractors
The footnote on Page 2 of 3 of Annex 2 section 1.4 'Sub-contractor's details states: "This section must be completed for each sub-contractor whose share of the contract is above 30%" This would imply this section is not to be completed for identified sub-contractors whose share of the contract is below 30%, even whilst they are identified. Can you confirm that this is correct?
11/01/2019
Yes, the section 1.4 in annex 2 must be completed only for the sub-contractors whose share of the contract is above 30%.