Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of Armoured Vehicles
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/01/2019
25/01/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Supporting documents
a. Could you please indicate if copies of the supporting documents confirming the fulfillment of the criteria can be submitted?
25/01/2019
a. Copies of supporting documents can be submitted. One original and two paper copies of the "request to participate form" are requested.