Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
CEI/2018/SRSS/01 - Call for Expression of Interest - External experts to support...
Αναθέτουσα αρχή:
Structural Reform Support Service
Ημερομηνία έναρξης:
14/02/2018
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
14/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
29/01/2019
29/01/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Potential conflict of interest
Dear Sir/Madam, We have applied for the Call for Expression of Interest - External experts to support the implementation of structural reforms in Member States (CEI/2018/SRSS/01). Regarding Annex III of the Expert Contract (Declaration of Absence of Conflict of Interest and Confidentiality), does a conflict of interests exist if an expert (natural or legal persons) is a part of a joint tender in Multiple Service Framework Contract with reopening of competition for the provision of consultancy services for the development and implementation of structural reforms in EU Member States ( SRSS/2018/01/FWC/002)? Thank you in advance. Kind regards
29/01/2019
Dear Madam/Sir, The existence of a potential conflict of interest might have to be analysed only for particular assignments on a case-by-case basis. Kind regards, SRSS TEAM