Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract on the execution of audits and controls and the development o...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/12/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/02/2019
07/02/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Subcontractors
On page 29 of the tender specifications it is stated that “all subcontractors whose share of the contract is above 20% and/or whose capacity is necessary to fulfil the selection criteria must provide a Declaration on Honour”. On page 8 it is stated “Subcontractors that are identified in the tender must provide a letter of intent signed by an authorised representative stating their willingness to provide the services presented…”. It is our understanding therefore that if we include subcontractors in our tender whose share of the contract is not above 20% and whose capacity is not necessary to fulfil the selection criteria, that we do not need to include a declaration on honour for these firms, only a letter of intent. However, when looking at the e-submission portal and adding a subcontractor firm, it is stated that a Declaration on Honour is mandatory. Please can you confirm whether we only need to list individually the names of the joint tenderers of our consortium on the portal, or does each subcontractor firm also need to be added individually in the 'Parties' section on the portal? If each subcontractor firm needs to be named individually, please confirm whether they need to complete a declaration on honour, even if their share of the contract is not above 20%, or should their Letter of Intent be uploaded as the Declaration on Honour?
07/02/2019
We confirm that only subcontractors whose share of the contract is above 20% and/or whose capacity is necessary to fulfil the selection criteria must provide a Declaration on Honour. The same applies for the letter of intent. Regarding eSubmission, only subcontractors whose share of the contract is above 20% and/or whose capacity is necessary to fulfil the selection criteria must be “named” and must provide a Declaration on Honour.