Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Renewable Space Heating under the Revised Renewable Energy Directive
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/02/2019
28/02/2019
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Regulatory capacity evidence
Regarding 4.2.2. Regulatory capacity ("Tenderers must prove that they are allowed to pursue the professional activity necessary to carry out the work subject to this call for tenders."): Should we submit the evidence with the tender or will the evaluation base on the evidence uploaded in the "Participant Register of the Participant Portal"? Which action is required from tenderers to fulfill 4.2.2?
28/02/2019
This call for tender does not impose specific professional or regulatory capacity requirements (e.g. enrolment in a relevant trade or professional register). Therefore, no specific action is required from tenderers.