Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Prestazione di servizi di traslochi di uffici, laboratori e altre attrezzature a...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/02/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/03/2019
14/03/2019
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Richiesta integrazione chiarimenti - DUVRI
Come da voi indicato i costi relativi alle misure previste per l'eliminazione ai rischi da interferenza sono stati stimati nel DUVRI. Si chiede di voler indicare l'importo dei costi da interferenza, non essendo il DUVRI presente tra gli allegati.
14/03/2019
Il DUVRI è il documento sotto il numero "13 Allegato VIII DUVRI traslochi.doc", dove alla pagina 17 e 18 sono indicate gli importi della stima dei costi.