Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Translation services into Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Fi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/03/2019
26/03/2019
ελληνικά (el)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Translators/Subcontracting
1) Are freelance translators considered as subcontractors? 2) Do we need to include in our tender only the minimum number of named translators and revisers as defined in the tender specifications? 3) Please confirm that there are no minimum requirements for named translators. Thank you
26/03/2019
1) No. See reply to Q6 and Q9. 2) Tenderers must propose in Annex XI at least the minimum number of named translators for each language combination of the lot tendered for and may propose more than that minimum number if they wish. The same applies for the other functions specified under point 14.3 Professional capacity of the specifications. 3) There are no minimum requirements as regards the qualifications or professional experience of each translator named in Annex XI.