Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Translation services into Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Fi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/03/2019
26/03/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Subcontractors
Are freelance translators and revisers working for a translation agency considered as subcontractors of such agency for the purpose of this tender?
26/03/2019
No, freelance translators declared in Annex XI are not considered to be subcontractors of the Tenderer for the purposes of this call. See also reply to Q6 and Q9. If you subcontract part of the contract to another translation agency, the agency needs to be declared in Annex VII.