Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
The State of Cybersecurity Vulnerabilities in 2018 Report
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/03/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/03/2019
26/03/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Request for specifications: exact time of submission of the tender
Based on the tender's docs, the exact time (deadline) for the submission of the tender's offer is on April 11th 2019 at 18:00' CEST. Please, specify the exact European Summer Greek Time (EEST) at which the offer should be finally submitted on April 11th 2019.
26/03/2019
18:00 CEST (Brussels time) is equivalent to 19:00 EEST (Greek time). I would nevertheless strongly advise that you submit your bid well in advance of this time!!