Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Renewable Space Heating under the Revised Renewable Energy Directive
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/01/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/03/2019
04/04/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Working Groups under Task 12.2
Could you please confirm us if Working Groups foreseen under Task 12.2 will take place in Brussels? This information is needed to estimate travel costs (if needed).
04/04/2019
The meetings by various working groups foreseen under Task 12.2 may take place in any EU cities depending on the decision of the respective energy cooperation fora, like BEMIP, CESEC or concerted actions. However, the typical venue is Brussels.