Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Integrated Audiovisual Production, Distribution and Archiving Services, PO/2019-...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/04/2019
12/04/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot II - services required - §2.3.1 management of the audiovisual library (indicative workload: 11 man-years)
In above section, you list the various profiles requested: - PM: 1 - Selection/acquisition: 1 - Documentary analysis: 6 - Copyright management: 2 - Assistance to management: 1 - Frontdesk: 1 hence 12 man/year. Could you clarify if the total indicative workload for the management of the audiovisual library is 12 or 11? If 11, please specify which activities are to be covered by less than 1 man-year.
12/04/2019
This is a clerical error, the total indicative workload for the management of the audiovisual library is 12.