Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
XBRL and DPM Developments
Αναθέτουσα αρχή:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/04/2019
12/04/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Contract replacement
Does this contract replace the one called Germany-Frankfurt-on-Main: Service provision for XBRL-related developments (2014/S 158-283581)?
12/04/2019
The multiple framework contract signed following the publication of Contract Notice 2014/S 158-283581 had a maximum duration of 4 years. The current procurement procedure envisages the provision of similar services with expanded scope.