Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Integrated Audiovisual Production, Distribution and Archiving Services, PO/2019-...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/04/2019
12/04/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot IV. Secondary infrastructure.
The seconday infrastructure shall include, a.o., a simple graphics generator able to provide a full screen HD image. Could you please elaborate on the exact requirements? What shall be the interfaces? What would be the required features? How should it be operated?
12/04/2019
Please refer to technical annex Lot IV-A.