Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/04/2019
29/04/2019
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tender documents
Please note that the tendering documents are missing
29/04/2019
The tender documents will be published as soon as possible. The deadline for submission of tenders will be extended.