Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High Resolution Vegetation Phenology and Productivity Monitoring – Biophysical P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/04/2019
03/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Growing Season - pp11
How should the growing season be defined? Should it be defined at Sentinel-2 tile level? Which is the geographical scope to define the growing season?
03/05/2019
A definition of the growing season shall be based on a scientifically peer reviewed and operationally proven approach. The growing season is typically the period between the start (SOS) and the end of the season (EOS), which shall be calculated for every pixel at Sentinel 2 tile and then aligned to the HRL layers. In case several growing seasons are defined for a given year, pixel, phenological and productivity parameters will need to be defined for each individual season.