Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High Resolution Vegetation Phenology and Productivity Monitoring – Biophysical P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/04/2019
03/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Task 6:
In sentence “The data access shall be integrated on https://land.copernicus.eu and fit into the design of the CLMS portal. “, please clarify what the integration refers to: user authentication, software architecture, visual layout, or others. Some of those might require accessing and modifying land.copernicus.eu. Are such modifications within the scope of this project?
03/05/2019
No, modifying land.copernicus.eu is not within the scope of this call for tenders. The goal is that the production and delivery of HR VPP products shall be integrated under the umbrella of CLMS. Users should be aware of HR VPP being part of the CLMS portfolio when accessing HR VPP products. User authentication: Users registered at CLMS shall be allowed to access HR VPP products using these user identification credentials. Registration of new users shall happen on https://land.copernicus.eu/@@register and will also be handled there. Software architecture: This is not part of the present call for tenders. HR VPP will require specific configuration of spatial data access which should not be constrained by eventual limitation of the current https://land.copernicus.eu/ portal. Visual layout: Yes, the layout shall be compliant with https://land.copernicus.eu/. Graphical templates will be made available by the EEA.