Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Integrated Audiovisual Production, Distribution and Archiving Services, PO/2019-...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/04/2019
02/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot III 2.3.2.2. Transcoding for VoD services Metadata
When are the start and end time of events dates updated? Is it planned in advance and can it be updated just before the event. Can the end date be changed during the live event?
02/05/2019
For most events the start and end times are planned in advance. However, both start and end times can change before and during the event, especially for live events.