Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Integrated Audiovisual Production, Distribution and Archiving Services, PO/2019-...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/05/2019
02/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex IV - LOT III B - model of contract lot III - Draft Service Contract
On page 9 - § I.9.2.v. of the Annex IV - LOT III B: Could you please confirm that "FWC" means "Framework Contract"? In that case, how does the Framework Contract relate to this (draft) Service Contract?
02/05/2019
This is a clerical error. This is a draft service contract and should not contain references to a framework contract (FWC). A correction of the draft contract will follow.