Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Integrated Audiovisual Production, Distribution and Archiving Services, PO/2019-...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
03/05/2019
03/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex IV lot III B - Model of contract for lot III - annexes applicable?
This question is related to the document MODEL OF CONTRACT for LOT III. The page 2 of this document refers to ANNEX IV and ANNEX V. Could you clarify if these annexes are relevant for lot III?
03/05/2019
Please see answer to question 53. Question53