Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/05/2019
08/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical + specifications document - N° HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
Dear sirs, Can the contracting authority confirm that this contract will not be used to deliver RAN and/ or ESCN meetings? If such confirmation cannot be provided, can the contracting authority indicate whether it is currently considering to use this contract to support the delivery of RAN and/ or ESCN meetings? Looking forward to your reply. Kind regards.
08/05/2019
Your question does not relate to the Technical specifications of this Call for tender. We refer to the reply to question n°1. The Contracting Authority cannot exclude any type of events to be covered over the 4 years duration of the FWC.