Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/05/2019
22/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tender specifications - Task 2 - pag 11
Should the contractor arrange travel and hotel accommodation for the participants to the closing conference described under task 2, for which the Commission provides the venue?
22/05/2019
The Contractor will need to arrange travel and hotel accommodation for the participants of the closing conference.