Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High Resolution Vegetation Phenology and Productivity Monitoring – Biophysical P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/05/2019
15/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Chapter 2.1 "Each tenderer can only submit one offer"
In chapter 2.1, it is stated that "Each tenderer can only submit one offer. No tenderer may participate in more than one consortium aiming at the framework service contract. Disregard of this rule will lead to the exclusion of all consortia involved in this practice". It is clear, but does this apply also for all sub-contractors? There might be very specific data or expertize support needed via small sub-contracting, which might be approached by more consortia. Is that eligible?
15/05/2019
The statement in section 1.2 that each tenderer may only submit one offer does not apply to subcontractors.