Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High Resolution Vegetation Phenology and Productivity Monitoring – Biophysical P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/05/2019
10/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Page limit
Dear Sirs You specify a 60 A4 page limit for the technical proposal; is this to include the requested CVs and project management information? Kind regards
10/05/2019
The 60 DIN A4 pages is excluding CVs and project management information. Please also see question #18.