Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Integrated Audiovisual Production, Distribution and Archiving Services, PO/2019-...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/05/2019
10/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
SLA
what do you mean by "Tenderer to provide adequate means for maintenance " Do we have to subscribe/maintain/renew all the support contracts for the equipment outside the specific list of equipment in Annex Lot-1 F ?
10/05/2019
There are no support contracts for the equipment not listed in Annex Lot I-F. It is up to the Tenderer to decide the way to maintain this equipment.