Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/05/2019
22/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tender specifications - paragraph 4.2.4.A - page 19
Can a single project reference provide evidence for multiple criteria mentioned in paragraph 4.2.4.A?
22/05/2019
Yes, a single project reference can provide evidence for multiple criteria.