Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/05/2019
22/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tender specifications - par 4.2.4 - Criteria relating to the team delivering the service - pag 20.
Profiles mentioned in 4.2.4.B include ‘working in an international context’. Does delivering projects covering multiple countries qualify as such?
22/05/2019
Yes, delivering projects covering multiple countries qualify as “working in an international context”.