Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Integrated Audiovisual Production, Distribution and Archiving Services, PO/2019-...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/05/2019
13/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot III - Estimated volume of social network transmissions
Regarding Lot III, page 7, chapter 2.3.2.1:
a) The streaming to social networks is permanent 24/7 or only for specific live events?
b) If the latter, what is the average number of hours streamed per month to social networks during last years?
c) Is the streaming always simultaneous to the four networks named or can it vary per event?
13/05/2019
a) The streaming to social media networks is on an ad hoc basis.
b) This is a newly required service for which we cannot yet provide statistics.
c) Depending on the event, the streaming may be required towards one or several social media networks.