Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/05/2019
17/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Case study 1 - Graphic Design
Except the graphic guidelines from the European Commission, is there any visual identity that needs to be implemented on the stand?
17/05/2019
No, only the graphic guidelines from the European Commission need to be followed for the case study.