Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/05/2019
22/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
List of prices - Annex III - Management fee for organisation of event
Our understanding is that the same fee is applicable for all types of events. Is it correct ?
22/05/2019
The management fee is a flat rate and varies only depending on the location where the event takes place (Belgium, EU/EFTA, third-countries).