Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High Resolution Vegetation Phenology and Productivity Monitoring – Biophysical P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/05/2019
21/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Simplified Financial Statement (Annex 3) in joint consortium
In a joint consortium, where the lead member fulfills the requirements stated in section 2.2.2.2. would be enough to provide the Annex 3 and the evidence only from the lead member? In case the answer is NO, which are the options for a member that is a Public Body, and unable to present such information (Annex 3 and evidence), to prove their economic and financial capacity?
21/05/2019
All members of a consortium must complete, sign and submit a simplified Financial Statement in accordance with the template provided in Annex 3 to the tender specifications. Some consortium members – such as public bodies - may have to provide clarifications to support their Financial Statement. This can be done in a separate note to be submitted as part of the tender. In our experience, most tenderers, including public bodies, are capable of providing balance sheets. However, should this option not be available, tenderers should submit appropriate statements from banks or evidence of professional risk indemnity insurance.