Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply and Maintenance of a Sealed Housing for Evaporative Determination (SHED)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/05/2019
24/05/2019
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Linee gas analizzatori SHED - miscele di propano in aria o azoto?
Premesso che per il corretto funzionamento del banco servono miscele di propano in aria, con riferimento alle 6 (sei) linee gas disponibili per il funzionamento degli analizzatori associati allo Shed, le 3 (tre) miscele gas sono di propano in aria o propano in azoto? Ringraziamo anticipatamente per il chiarimento. Cordiali saluti.
24/05/2019
Al momento non ci sono bombole di calibrazione connesse allo SHED esistente. Le linee gas possono accettare entrambe le miscele. Come già comunicato, nel caso sia necessario sostituire i regolatori di pressione questi devono essere inclusi nella fornitura.