Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
High Resolution Vegetation Phenology and Productivity Monitoring – Biophysical P...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/05/2019
27/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Support the organisation of one or two user meetings
The 5th bullet in chapter 1.4.2.1.7 (page 14) mentions one or two meetings (75-100 participants each). Are these on-site meetings in Copenhagen or via videoconference? Is the contractor responsible for ensuring the venue and logistics for these meetings?
27/05/2019
The future contractor will not be responsible for the logistics of the user meeting(s) mentioned in section 1.4.2.1.7 of the tender specifications. The number of meetings to be held, the venue, the date, whether to have the meeting using videoconferencing, etc., will be decided by the EEA during implementation of the contract and communicated to the future contractor in due time. The role of the future contractor is supporting and shall be undertaken through the preparation of presentations, use cases, and on-line demonstrations, just as the future contractor will be responsible for drafting the minutes of the meeting(s).