Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/05/2019
24/05/2019
italiano (it) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EN-05+Annex+I+Part+2+Technical+Specifications.pdf page 10 - 2.3.1. C-ITS_FR_CA_01: Drafting of the Certificate Practice Statement: "...Accredited PKI Auditor,..."
Are there any restrictions for the selection of an Accredited PKI Auditor?
24/05/2019
Compliance with the Certificate Policy has to be ensured. Please check the Certificate Policy (Annex 3) at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552572526215&uri=PI_COM:C(2019)1789 on the constraints of the Accredited PKI Auditor. There are several requirements concerning the entire auditing process and the role of the auditor all laid down in this document that apply in their entirety, whereas in particular in terms of the selection of an auditor e.g. paragraph (362) of Section 8.3 and paragraph (363) of Section 8.4 must be applied.