Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Cooperative Intelligent Transport System EU Root Certification Authority includi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/05/2019
24/05/2019
Deutsch (de) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Language
Could we assume English as language for all relevant project communication and support issues?
24/05/2019
Yes, as defined also in several parts of Annex I – Part 2: Technical Specifications, see in sections 5 and 6.