Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/05/2019
28/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Case Studies
Could you please clarify the expertise/domains required for trainers and coaches both for the “general services” section and for the specific case studies?
28/05/2019
Trainer/coach shall be understood as a professional used during team building activities. In the case study, no trainer/coach is foreseen.