Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/05/2019
28/05/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
case study 1
can we consider that the stand will be located in the same area than during the OpenDays in 2019?
28/05/2019
The location is in Brussels and the venue is provided in the case study by the Commission at zero cost. Therefore no other information on the location is relevant to address the case study.