Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract – Technical and Logistical Support to the Activities of the D...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/06/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/05/2019
03/06/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
List of price. Budget line « Virtual reality equipment (headset)”
Could the contracting authority please specify what should be included in this price? Is it the price for rental of a headset only (price per unit per day, as per your previous clarification)?
03/06/2019
The price per unit per day includes the rental of such equipment.